SPF-Godkendt

​Miljørigtig fluebekæmpelse

Siden 1993

Vælg sprog:  gb

Ring for et gratis tilbud​

Snyltehvepse​

Snyltehvepse findes naturligt i og omkring stalde, men formerer sig langsomt. Det er derfor nødvendigt at tilføre snyltehvepse udefra, før det har en effekt overfor staldfluerne.

Snyltehvepsene virker ved at lægge deres æg i fluepupper. Der udvikles snyltehvepselarver, der lever af indholdet i fluepuppen, og derfor udvikles der snyltehvepse i stedet for fluer fra pupperne.

Snyltehvepsene er en blanding af forskellige snyltehvepse arter hovedsagelig Nasonia Vitripennis. Arterne supplerer hinanden godt, og Nasonia Vitripennis lægger mange æg og er derfor ideel i fluebekæmpelsen.

Kontakt os helt uforpligtende

​Kontakt os på telefon 98 25 99 00.​