SPF-Godkendt

​Miljørigtig fluebekæmpelse

Siden 1993

Vælg sprog:  gb

Ring for et gratis tilbud​

Vision og værdier

Miljøfluen® producerer nyttedyr til bekæmpelse af staldfluer til landbruget.

Miljøfluen® vil være landbrugets førende samarbejdspartner indenfor fluebekæmpelse

Miljøfluens nyttedyr, gyllefluer og snyltehvepse, kan anvendes i både konventionelle og økologiske landbrug

Vi giver dig en omkostningsvenlig og nem løsning

Gyllefluer og snyltehvepse fra Miljøfluen® er en kosteffektiv løsning på problemer med staldfluer. Prisen for vores produkter ligger under, hvad du normalt vil skulle betale for gift (biocider).

Miljøfluen® sender dig produktet med posten og det eneste, du skal gøre, er at modtage pakken, tage produktet ud og sætte poserne med gyllefluer i medfølgende spande  (miljøbeholdere), eller anbringe beholderen med snyltehvepsene nær staldens dybstrøelse.

Efterfølgende skal både gyllefluer og snyltehvepse blot have nogle ugers ro til at arbejde, før det er nødvendigt at tilføre nye gyllefluer eller hvepse. Hvornår det er tid til at tilføre nyttedyr igen, holder vi selvfølgelig styr på for dig.

Vi producerer kvalitetsprodukter, vi kan stå inde for

Vores gyllefluer er SPF-godkendte og årligt får vi besøg af en dyrlæge, der kigger på vores produktionsforhold og vurderer, om de står mål med standarden.

Vores gyllefluer pakkes i perforerede poser, der vejes af i en pakkemaskine. Derved opnår vi altid den samme mængde produkt i hver pose.

Du får et miljørigtigt valg

Uanset om du opdrætter kvæg eller svin, driver konventionelt eller økologisk landbrug, kan du anvende gyllefluer og snyltehvepse fra Miljøfluen®.

Nyttedyrene er så effektive, at det oftest ikke er nødvendigt at tilføre stalden yderligere insektmidler (biocider). Dermed opnår du en miljøvenlig løsning på et dagligt problem i mange stalde og du undgår at anvende unødig kemi.

Vi er fleksible i forhold til at imødekomme dine behov

Hvis dine forhold ændrer sig, er vi også klar til at ændre dit abonnement. Skulle du udvide dit landbrug, få flere stalde eller sætte dyrene ud i en periode, skal du blot kontakte os. Så ændrer vi dit abonnement, så du får netop det antal poser med gyllefluer eller beholdere med snyltehvepse, du har brug for.

Desuden er et abonnement hos Miljøfluen® uden binding, så du altid kan opsige din aftale med os.

Vi fortsætter med at opnå viden på vores felt

​Vi har altid eksperimenteret med vores opformeringsmetoder i en stræben på at opnå det bedst mulige opdræt af gyllefluer og snyltehvepse. Det bliver vi ved med. Desuden samarbejder vi med forskellige instanser omkring viden om staldforhold og dyrehold.

Vi justerer og finpudser vores programmer til indsætning af gyllefluer og snyltehvepsene jævnligt, baseret på vores erfaring ved staldforsøg. ​

Vi deltager også i forskningssamarbejder omkring videreudvikling af gyllefluerne og snyltehvepsenes anvendelsesmetoder

Vi yder god kundeservice, hvis du får brug for os

Du kan kontakte Miljøfluen® på flere måder, f.eks. direkte til hovedkontoret via e-mail info@miljofluen.dk eller på telefon 98 25 99 00 i dagtimerne.

Desuden vil du oftest som kunde hos Miljøfluen® have en konsulent, du kan kontakte ved ændringer eller spørgsmål.​