SPF-Godkendt

​Miljørigtig fluebekæmpelse

Siden 1993

Vælg sprog:  gb

Ring for et gratis tilbud​

Vision og værdier

Miljøfluen® producerer gyllefluer og snyltehvepse, til bekæmpelse af stue- og stikfluer i bl.a. svin- og kvægstalde. Du kan anvende begge type nyttedyr, uanset om du driver konventionelt eller økologisk landbrug.

1. Nyttedyr er et prisvenligt svar på flueproblemer

 • Prisen for vores produkter ligger under, hvad du normalt skal betale for fluegift (biocider)

2. Du får ligeledes en nem løsning

 • Miljøfluen® sender dig produktet med posten
 • Du pakker blot produktet ud og sætter enten poserne med gyllefluer i medfølgende spande  (miljøbeholdere), eller drysser snyltehvepsene fra beholderen ned i staldens dybstrøelse
 • Lad efterfølgende gyllefluer eller snyltehvepse få nogle ugers ro til at arbejde og udrydde de uønskede fluer
 • Efter nogle uger - tilfør nye gyllefluer eller hvepse
 • Hvornår det er tid til at tilføre nyttedyr igen, holder vi selvfølgelig styr på for dig

3. Vi producerer kvalitetsprodukter, vi kan stå inde for ​

 • Vores gyllefluer er SPF-godkendte
 • Årligt får vi besøg af en dyrlæge, der kigger på vores produktionsforhold og vurderer, om de står mål med standarden
 • Gyllefluerne pakkes i perforerede poser, der vejes af i en pakkemaskine. Derved opnår vi altid den samme mængde produkt i hver pose

4. Du får miljørigtig hjælp til fluerne

 • Nyttedyrene er så effektive, at det oftest ikke er nødvendigt at tilføre stalden yderligere insektmidler (biocider)
 • Du opnår en miljøvenlig løsning på en dagligt udfordring i mange stalde og du undgår at anvende unødig kemi

5. Vi er fleksible i forhold til at imødekomme dine behov

 • Hvis dine forhold ændrer sig, er vi også klar til at ændre dit abonnement
 • Skulle du udvide dit landbrug, få flere stalde eller sætte dyrene ud i en periode, skal du blot kontakte os. Så ændrer vi dit abonnement
 • Et abonnement hos Miljøfluen® er uden binding, så du altid kan opsige din aftale med os

6. Vi fortsætter med at opnå viden på vores felt

 • ​Vi har altid eksperimenteret med vores opformeringsmetoder i en stræben på at opnå det bedst mulige opdræt af gyllefluer og snyltehvepse. Det bliver vi ved med
 • Vi samarbejder med forskellige instanser omkring viden om staldforhold og dyrehold
 • Vi justerer og finpudser vores programmer til indsætning af gyllefluer og snyltehvepsene jævnligt, baseret på vores erfaring ved staldforsøg
 • Vi deltager også i forskningssamarbejder omkring videreudvikling af gyllefluerne og snyltehvepsenes anvendelsesmetoder

7. Vi yder god kundeservice, hvis du får brug for os

 • Du kan kontakte Miljøfluen® på flere måder, f.eks. direkte til hovedkontoret via e-mail info@miljofluen.dk eller på telefon 98 25 99 00 i dagtimerne
 • Du vil oftest som kunde hos Miljøfluen® have en konsulent, du kan kontakte ved ændringer eller spørgsmål