SPF-Godkendt

​Miljørigtig fluebekæmpelse

Siden 1993

Vælg sprog:  gb

Ring for et gratis tilbud​

Hvem er vi ➜​

Vi producerer og sælger Biologisk fluebekæmpelse til svin, kvæg, mink og andre stalde.

 Biologisk fluebekæmpelse

 til landbruget

Biologisk fluebekæmpelse

Miljørigtig og effektiv bekæmpelse af fluer​

prik2 Biologisk bekæmpelse af staldfluer, ingen resistens​

prik2 ​Effektive bekæmpelsesløsninger, tilpasset netop din stald​

prik2 Kompetent rådgivning omkring flueproblemer

prik2 Professionelle produkter, der anvendes både i konventionelle og økologiske besætninger

prik2 Løbende udvikling af nye programmer for fluebekæmpelse

prik2 Salmonella- og SPF-godkendte miljøfluer og snyltehvepse

prik2 Fast konsulent, der rådgiver og servicerer i hele aftaleperioden

prik2 25 års erfaring inden for biologisk fluebekæmpelse i landbruget

Miljøfluen har et mangeårigt samarbejde med et bredt forhandlernet i Danmark. 

Derudover leverer Miljøfluen biologisk fluebekæmpelse til store dele af Europa og Norden, og har et effektivt og givtigt samarbejde med forhandlerne i de pågældende lande.

Bekæmp staldfluer i: 

SPF godkendt​

Fra arbejdstilsynet​

Produktinformation og præsentationsvideo​

Få en fluefri stald, og et bedre indemiljø for dyrene.