Kvægstalde og flueproblemer

Biologisk fluebekæmpelse  som gyllefluer og snyltehvepse kan anvendes i både konventionelle og økologiske kvægstalde. De er effektive, naturlige fjender af både stuefluer og stikfluer.

Generende fluer kan påvirke mælkeproduktionen

​Køer kan blive stressede af fluer, hvilket kan mindske deres produktion af mælk. DLG beskriver i indlægget Fluer forårsager tabt produktion, et gennemsnitligt tab på 139 kg mælk pr. år for malkekøer. For kalve frem til afvænning kan det gennemsnitlige tab i tilvækst opgøres til henholdsvis 1,16 kg, mens tabet i tilvækst fra fravænning frem til slagt 1,68 kg. (DLG, 2021)

Snyltehvepse passer oftest til stalde med kvæg

Underlaget i en kvægstald består oftest af dybstrøelse. Derfor er snyltehvepse som regel det mest oplagte valg til bekæmpelse af uønskede fluer i kvægstalde eller kalvebokse. De trives i det tørre miljø i strøelsen og deres arbejdsproces består af at lede efter fluepupper, som de kan lægge deres æg i og overtage.​

* Beregningen af hvor ofte du skal have tilført nyttedyrene og hvor mange poser eller bægre, du skal bruge, afhænger af dine staldforhold og aftales med din konsulent hos Miljøfluen®.
​​

Har du kvægstalde med rundskyl eller gyllekanaler i din kvægstald?

​Gyllefluer trives i fugtige eller deciderede våde områder. Til stalde med rundskyl eller gyllekanaler, kan man derfor supplere bekæmpelse med snyltehvepse med gyllefluer

Lad os vurdere din stald og lægge en plan for dig
​Vi udarbejder en leveringsplan ofte ud fra et staldbesøg, da indretning, areal og staldtype er vigtig for at lægge den optimale bekæmpelsesplan i kvægbesætninger.

​Kontakt os helt uforpligtende​

Kontakt os på tlf 98 25 99 00 eller send oasen mail på info@miljofluen.dk​

​Om Miljøfluen

Miljøfluen® startede i 1993 med produktion af gyllefluer og snyltehvepse til bekæmpelse af staldfluer i danske landbrug.

Gyllefluer samt snyltehvepse er naturligt forekommende nyttedyr i Danmark, der ved hjælp af naturens egen indretning, nedbringer forekomsten af de generende staldfluer.​

Kontakt​

Miljøfluen®

CVR: 32818129

​Kildalgårdsvej 3,
​9330 Dronninglund

​Telefon: 98 25 99 00

E-mail: info@miljofluen.dk

Telefontider:

Mandag til torsdag: kl. 08:00 - 14:00

Fredag: kl. 8:00 - 12:00

Find os på: